OchronaOchrona
Celem SCAT jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom fizycznym oraz instytucjom.

DoradztwoDoradztwo
Doradzamy firmom i osobom prywatnym w zakresie procedur ochrony.

SzkoleniaSzkolenia
SCAT oferuje szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.

Firma Security Consulting and Training SCAT powstała w 2010 r. z myślą
o stworzeniu oferty w dziedzinie ochrony podmiotów gospodarczych, instytucji i osób
fizycznych w oparciu o wykorzystanie doświadczeń żołnierzy wojsk specjalnych RP
wchodzących w skład jej zespołu.